Portuguêsimage007.gif         Englishimage007.gif         Españolimage007.gif         Fraaisimage007.gif          Italianoimage007.gif

20111112 Collserola37 recorte.jpg

 

 

 

Balí Insecticida

Per exterminar les erugues dels nius de la processionària o cuc del pi, Thaumetopoea pityocampa

Per frenar la proliferació de la processionària del pi, és fonamental eliminar les noves infestacions del flagell cada temporada, tasca en la qual el Balí Insecticida és de gran utilitat al permetre aplicar amb precisió l’insecticida de manera localitzada a l’interior dels nius de les erugues, ja sigui manualment en els nius accessibles, o mitjançant el tir amb armes d’aire comprimit (escopetes de perdigons) en els nius que són inaccessibles.

 

 

 

                                                       

CARACTERÍSTIQUES

El Balí Insecticida s’ha creat per aplicar als focus d’infestació la dosi mínima d’insecticida necessària per exterminar les erugues dels nius després de donar temps a l’acció dels seus enemics naturals, evitant la necessitat de dur a terme tractaments insecticides generalitzats i tractaments preventius del flagell en dates fixes.

COMPOSICIÓ

Cada  Balí Insecticida [FIG.1] és constituït per un balí de plom (balí Match Gamo) [2] portador d’una càpsula que conté 0.15 mg deltametrina - 6 mg Decis EC 2,5 Bayer CropScience [4].  

                  balín         balín extraído y en caña

Per evitar el contacte accidental amb la càpsula de l’insecticida durant la manipulació, cada  Balí Insecticida es presenta individualment a l’interior d’una protecció de polietilè.

El Balí Insecticida també es pot entregar constituït per altres metalls menys contaminants que el plom, o per altres materials tals com els balins de plàstic amb nucli de zinc (balins Prometheus), tot i que el producte augmenta de preu i la seva utilització requereix adaptar les armes a les característiques concretes d’aquests balins. 

TÈCNICA D’APLICACIÓ

Cal introduir un Balí Insecticida amb una energia cinètica igual o superior a 10 Joules, ja sigui manualment o mitjançant el tir, a l’interior de cada niu d’erugues que calgui tractar.

Per extreure el  Balí Insecticida de la seva protecció de polietilè, el Balí Insecticida [FIG.1] s’ha d’empènyer per la cua [1] lliscant-lo des de la seva protecció de polietilè amb l’ajut d’una punta tal com la mina d’un bolígraf (les armes poden ser adaptades per al seu ús exclusiu al tir de Balí Insecticida sense extreure’l de la protecció de polietilè, la qual cosa simplifica l’aplicació).

TEMPORADA I HORA DEL DÍA APROPIADES PER APLICAR EL BALÍ INSECTICIDA

La temporada d’aplicació del Balí Insecticida comprèn des de la formació dels primers nius definitius als arbres, fins uns dies abans que comencin les processons d’enterrament de les erugues. Cal aplicar-lo pel matí quan la temperatura al sol sigui inferior que 10° C, perquè al migdia, quan el sol escalfa, les erugues tenen costum de sortir del niu a prendre el sol i per la tarda, normalment, abandonen el niu fins la matinada per alimentar-se.

L’acció del  Balí Insecticida no resulta afectada per la pluja. 

CARRABINES APROPIADES PER L’APLICACIÓ MITJANÇANT EL TIR

La major part de les carrabines d’aire comprimit del mercat són apropiades per l’aplicació, si bé les que tenen l’orifici d’alimentació més accessible, tals com les carrabines de canó abatible, són les que permeten lliscar amb major facilitat el Balí Insecticida des de la seva protecció de polietilè a l'orifici d'alimentació de l'arma. 

Pel que fa a la potència de la carrabina, l'energia cinètica necessària perquè el Balí Insecticida alliberi el seu contingut a dins dels nius de forma òptima és  de aproximadament 10 Joules.

La autorització específica per cada aplicació l’ha de donar l’alcalde de l’ajuntament corresponent.

PROTOCOL PER APLICAR EL BALÍ INSECTICIDA MITJANÇANT EL TIR

En els casos en que el programa de maneig de la plaga determina el tractament de nius de processionària mitjançant l’aplicació del Balí Insecticida per tir, és necessari procedir d’acord amb el següent protocol d’actuació:

 1. Fase d’inspecció, amb quantificació i mostreig dels nius.
 2. Fase de preparació, marcant els arbres i localitzant tots els nius que serà necessari tractar.
 3. Sol·licitud de l’autorització per realitzar l’aplicació, dirigida a l’alcalde del municipi.
 4. Notificació de l’actuació a les propietats adjacents.
 5. Adopció de totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per garantir la total seguretat en funció de les característiques concretes de l’entorn a on es realitzi l’actuació, definint amb bandes de senyalització i panells informatius les zones de seguretat.
 6. Fase d’execució del tractament.
 7. Fase de manteniment, amb inspeccions periòdiques per descobrir l’aparició de nous nius, els quals hauran de ser tractats d’acord amb el mateix protocol.

MESURES DE PRECAUCIÓ DURANT L’APLICACIÓ MITJANÇANT EL TIR

Tot i que la càpsula [4] del Balí Insecticida [Fig. 1] allibera el seu contingut insecticida a l'interior del niu degut a la resistència al seu avanç que exerceixen els constituents del niu, el balí de plom [2] travessa els nius en la majoria dels casos, essent necessari assegurar-se que el balí de plom no pugui causar cap dany després de travessar els nius. 

 

ALLIBERAMENT I DISTRIBUCIÓ DE L’INSECTICIDA EN EL NIU

Quan el Balí Insecticida és introduït amb una energia cinètica de aproximadament 10 Joules a l'interior d'una bossa ben teixida d'erugues de la processionària del pi, la successió típica d'esdeveniments que ocorren és la següent:              

1.   Deformació elàstica de la tela anterior de la bossa, embolicant la càpsula de l’insecticida [6] del Balí Insecticida [Fig.1].

2.   Alliberament de l’insecticida [4] per extrusió entre els filaments de la tela anterior i els restants constituents del niu, tals com les acícules verdes que serveixen de suport a les erugues dins del niu alhora que donen suport a la construcció i ofereixen la resistència necessària per a la descàrrega de l'insecticida contingut a la càpsula del Balí Insecticida.

3.   Trencament de la tela anterior de la bossa en superar-se el seu límit d'elasticitat, amb la qual cosa les puntes trencades dels filaments del teixit es retreuen i es mantenen a l'interior del niu mantenint en elles l'insecticida alliberat.

4.   Deformació elàstica de la tela posterior de la bossa, embolicant la part de la càrrega insecticida que pugui haver quedat encara adherida al capdavant del balí al llarg de la seva trajectòria per l'interior del niu.

5.   Trencament de la tela posterior de la bossa permetent la sortida del balí de plom alhora que les puntes trencades dels filaments del teixit es retreuen i tornen a l'interior del niu mantenint en elles les restes de l'insecticida alliberat.

6.   Com a conseqüència de l'elevada humitat que hi ha a l'interior dels nius de processionària quan les erugues s’hi troben concentrades, l'insecticida es dissol en l'aigua que constitueix aquesta elevada humitat de l'aire del niu, difonent-se immediatament a la totalitat de l'atmosfera interna del niu.  

7.   Per evaporació dels dissolvents, l'insecticida precipita en les superfícies internes del niu, al mateix temps que es dissolen noves quantitats de l'insecticida en una successió de processos d'intercanvi entre les superfícies i les capes d'aire que les envolta.     

ADQUISICIÓ D’INSECTICIDA PER LES ERUGUES

Les erugues dels nius tractats poden adquirir l’insecticida de cinc maneres diferents:     

 • Respirant l’atmosfera letal creada dins del niu.  
 • Per contacte amb l’insecticida precipitat en les superfícies internes del niu.  
 • Per precipitació de l’insecticida damunt de les pròpies erugues.  
 • Per contacte amb erugues que duen residus de l’insecticida.  
 • Per contacte amb les quantitats d’insecticida alliberades directament pel Balí Insecticida .

EFECTES

A mesura que les erugues van adquirint la dosi insecticida necessària, mostren la successió de trastorns següent: 

 

 • Estat d’excitació.  
 • Síndromes digestives.
 • Síndromes musculars i nervioses (convulsions).
 • Agonia i mort de les erugues.

 

En els nius ben teixits, de tela espessa, la majoria de les erugues moren dins del niu, sobretot quan l'aplicació es duu a terme a primera hora del matí, en que el sol amb prou feines escalfa i les erugues romanen escassament actives; la mortalitat de les erugues és pràcticament absoluta en el termini de 2 a 4 dies. 

En els nius moderadament teixits el Balí Insecticida causa la dispersió i mort d'algunes erugues del niu en un radi de 20 centímetres durant les primeres 24 hores, fet que permet verificar l'èxit del tractament. La mortalitat és pràcticament absoluta en el termini de 3 a 6 dies.

En els nius escassament teixits la majoria de les erugues cauen en l'agonia al sòl, per la qual cosa poden desencadenar reaccions al·lèrgiques, essent important recollir aquestes erugues caigudes tot mullant-les per mitjà del reg o aprofitant moments de pluja per evitar la dispersió dels pèls urticants de les erugues; la mortalitat de les erugues en aquest cas és pràcticament absoluta en el termini de 3 a 7 dies. 

BIBLIOGRAFIA

L. Rejat “Tratamiento de bolsones de la Procesionaria del Pino, Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae), mediante balines conteniendo deltametrin” Boletín de Sanidad Vegetal – Plagas, vol. 24, p. 621-628, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1998.

 

PREUS

El Balí Insecticida es proporciona en tubs contenint 5, 10, 15, 20, ó 25 unitats de calibre 4.5 mm ó 5.5 mm.

 

En condicions normals d’emmagatzematge el Balí Insecticida te una vida mitjana de 2 anys a partir de la data de lliurament.

 

Els preus segons la quantitat i el calibre (21% I.V.A. inclòs) són els següents:

 

 

Preus per tub

Calibre 4.5 mm

Calibre 5.5 mm

10Tub amb 5 balins insecticides

7,00 €

7,02 €

20Tub amb 10 balins insecticides

12,08 €

12,10 €

30Tub amb 15 balins insecticides

16,66 €

16,70 €

40Tub amb 20 balins insecticides

21,25 €

21,30 €

50Tub amb 25 balins insecticides

25,95 €

26,02 €

 

L'adquisició cal fer-la a través de l'autor, qui facilita orientacions sobre el tractament, el moment més apropiat per realitzar la aplicació en cada cas i les mesures complementàries de maneig de la plaga.

La forma habitual de lliurament es duu a terme per correu contra reemborsament, amb un cost afegit de 5 € (21% I.V.A. inclòs) per despeses d'empaquetatge i d’enviament. Els Balins Insecticides també es poden adquirir a les nostres instal·lacions, on tenim a la disposició dels clients les nostres galeries per la pràctica del tir en elevació. També es poden comprar a través del web https://procesionaria.com o de  logo ebay.jpg

AUTOR   

Lluís Rejat - biòleg Col.2442-C, membre 134 de la I.C.H.N.

CL. Eduard Maristany, 95 3ª - 08912 Badalona        

TEL.  933 892 852 / TEL. MÒBIL  616 540 433

E-mail: info@lapistadelsinsectes.eu

Facebook Platform - Red de aplicadores y usuarios del balín insecticida

  

 

 

Data de la darrera revisió: 18-DIC-2017 

Presentació del balí insecticida pel Sr. Miquel Durán a la seva web d’armes d’aire comprimit (Octubre 2003, en castellà)image007

Presentació del producte i de la tècnica d’aplicació al Bol. San. Veg. Plagas del Minist. Agric., Madrid (publicat el 1998)flecha descargas.png

Assaigs  d'homologació realitzats a Molins de Rei (el Baix Llobregat) i a Castanyet (la Selva), d’Agritest (en castellà)flecha descargas.png

Cinètica d'alliberament de la deltametrina del balí insecticida i patró de quantificació, Sabater Tobella (en castellà)flecha descargas.png

 

Consells pel tir del balí Balinsec mitjançant armes d'aire comprimit

Abans de disparar el Balí Insecticida cal tenir la plena seguretat de no errar el tir a la distància i a l’angle de tir a la qual es trobin els nius, essent per això fonamental practicar el tir. Si els nius que s’han de tractar són de 10 cm de diàmetre, per exemple, cal practicar el tir fins a tenir la completa seguretat que absolutament tots els impactes resultin agrupats en el cercle de 10 cm de diàmetre del blanc a les distàncies i als angles de tir als quals calgui realitzar la aplicació.

Atès que no és una pràctica corrent en l’exercici del tir de precisió, ja que els blancs solen situar-se en el mateix pla horitzontal del tirador, la pràctica més important a realitzar per aplicar el Balí Insecticida amb precisió ha de ser la pràctica del tir en elevació (a les nostres instal·lacions hem habilitat alguns patis interiors de l’edifici a disposició dels qui vulguin realitzar aquesta pràctica, amb blancs situats a la part més alta de l’edifici, a distàncies compreses entre 10 m i 25 m).

Cal posar-se ulleres protectores pel risc de rebre el rebot o la caiguda del balí.

Amb aquesta pràctica s’hauran d’ajustar els elements de punteria pel tir en elevació, ajustament que hauria de ser sempre el de referència per disparar el Balí Insecticida .

Una vegada realitzat l’ajustament de referència pel tir en elevació, cal procedir a la pràctica del tir amb angles de tir menors i anar corregint la manera de tirar, la posició i els moviments fins aconseguir la precisió necessària per obtenir les agrupacions d’impactes apropiades a tots els blancs dins el ventall de distàncies i d’angles de tir als quals s’hagi d’aplicar el Balí Insecticida , no essent aconsellable realitzar noves correccions en els elements de punteria, sinó prendre consciència de la caiguda o de l’elevació que experimenta el balí al variar l’angle de tir i la distància, que serà molt poca quan es tracti de tirs a menys de 20 m, i tenir en compte que les desviacions laterals en absència de vent solen ser degudes a una mala posició de tir o a una forma incorrecta de subjecció de l’arma, és a dir, a una insuficient pràctica de l’exercici del tir.

La distància màxima de tir per l’aplicació eficaç del  Balí Insecticida és la distància màxima a la qual un té la certesa de no errar el tir; depèn de la destresa de cada tirador amb la seva arma i cal conèixer-la per endavant.

En molts casos els nius són moguts enèrgicament per la força del vent i, llevat que hom sigui un tirador molt expert, convindrà ajornar la aplicació a un altre moment.

Una vegada es tingui, doncs, la plena seguretat de no errar els tirs a la distància i a l’angle de tir seleccionats, és quan hom estarà en condicions de disparar el Balí Insecticida .

Cal no oblidar que, tot i que el Balí Insecticida deixa l’insecticida a l’interior del niu, el seu perdigó de plom travessa el niu en la majoria dels casos quan el Balí Insecticida és aplicat per tir, essent necessari assegurar-se que el perdigó de plom no pot causar cap dany després de travessar el niu. 

Si les erugues s'agrupen en nius, perquè polvoritzar l'entorn?flecha descargas.png

Vídeos, fotografies i comentarisimage007.gif

image026